Elmi-Məsləhət Şurasının 18.05.2022-ci il tarixli iclası (5)