METODİKİ İŞ

“Azərbaycan Respublikası CPM-in 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmış, habelə bəraət hökmləri çıxarılmış cinayət işlərinin təhlili” adlı vəsait

Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun tapşırığı ilə aparılmış təhlil materialları əsasında “2021-ci ilin I yarımili ərzində məhkəmələr tərəfindən Azərbaycan Respublikası CPM-in 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmış, habelə bəraət hökmləri çıxarılmış cinayət işlərinin təhlili” adlı vəsait hazırlanmış və xidməti fəaliyyətdə istifadə edilməsi üçün çap edilmişdir.